ŻYCIOWE KONIECZNOŚĆ

Tymczasem te właśnie sytuacje, stając się ży­ciową koniecznością dla coraz większej liczby pracowników, wymagają uwzględnienia ich w programach nauczania wszystkich szkół zawo­dowych, a przede wszystkim szkół dla mło­dzieży pracującej. Rozszerzenie zasięgu i form wychowania przedszkolnego. Każ­de dziecko, które ukończyło 4 rok życia, po­winno mieć — o ile sobie tego życzą jego ro­dzice — zapewnione miejsce w przedszkolu. W tym celu konieczna jest rozbudowa obecnej sieci tych placówek wychowawczych, gdyż w przyszłości przewiduje się również objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci młod­szych, 3- i 4-letnich.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.