ZRÓWNANIE BADAŃ

Zrównaniu bowiem tych szans ma­ją obecnie służyć: jednakowy program naucza­nia w ciągu pierwszych ośmiu lat nauki, przy równoczesnym zindywidualizowaniu jej tempa; zapewnienie uczniom pomocy w usuwania ewentualnych opóźnień w nauce; wprowadze­nie — poczynając od cyklu orientacji — możli­wości różnicowania programów; podniesienie rangi prac ręcznych i wychowania techniczne­go; likwidacja drugoroczności w szkole elemen­tarnej; słowem — zróżnicowanie szkoły sto­sownie do zainteresowań i uzdolnień uczniów.Ale to właśnie zróżnicowanie sprawia, zda­niem Guy Herzlicha , że w praktyce trudno będzie zlikwidować nierówność szans oświato­wych, i to nie tylko w odniesieniu do szkół wiejskich, gdzie z reguły pracują nauczyciele o     niższych kwalifikacjach, lecz również tych szkół miejskich, których nauczyciele nie legi­tymują się dyplomem ukończenia pełnych stu­diów uniwersyteckich.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.