ZESTAW PRZEDMIOTÓW

Po trzecie, uczniowie powinni umieć znaleźć następnie, własną jirogę życiową, biorąc przy tym pod uwagę współczesne warunki zindu- strialiżowanego życia oraz postęp naukowo -techniczny; dysponować umiejętnością odnaj­dywania samych siebie w twórczości o charak­terze naukowym, technicznym i artystycznym i dawać temu wyraz w wykonywanej pracy; przekształcać przyrodę i społeczeństwo, od­czuwać potrzebę aktywności społecznej; kształtować własne życie oraz stosunki z in­nymi osobami według zasad etyki socjalis­tycznej” .Założenia te stanowiły podstawę bardziej już szczegółowych poczynań, w wyniku których opracowano i opublikowano w kwietniu 1976 roku dokument pt. Deklaracja i zalecenia Wę­gierskiej: Akademii Nauk dotyczące perspekty­wicznych zmian treści kształcenia oraz rozwoju szkolnictwa.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.