ZALEŻNY CZYNNIK

Czynnikiem, od którego zależy sprawne funkcjonowanie szkoły wyższej, jest przede wszystkim atmosfera współpracy i zrozumienia między rektoratem, nauczycielami akademicki­mi i studentami. Ideałem jest, gdy silna wla­dza centralna znajduje pomoc i poparcie całego środowiska akademickiego.Ogólnonarodowy plan rozwoju szkolnictwa wyższego. Dla zapew­nienia warunków sprzyjających racjonalne­mu rozwojowi szkół wyższych niezbędne jest opracowanie przez rząd ogólnonarodowe­go, perspektywicznego planu. Plan ten musiał­by uwzględniać zarówno przyszłe potrzeby ka­drowe, jak i czynniki określające przewidywa­ny kształt gospodarki i kultury narodowej. W tym celu wskazane jest prowadzenie wielo­stronnych prac prognostycznych, ze szczegól­nym uwzględnieniem kosztów realizacji róż­nych wariantów reformy systemu oświatowo- -wychowawczego.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.