WYŻSZE PRZEDZIAŁY

Twierdzili oni, że wyższe przedziały” taryf podatkowych wzrosły’płatności osób bogatych, a dane roku 1982 jedynie odzwierciedlają długookresowy trend tego zjawi­ska.  Jeszcze inni używali odmiennych argumentów. Do­nald Kiefer, naukowiec pracujący dla Congressional Research Service, twierdził, że bogaci, przewidując ob­niżenie stóp opodatkowania, już pod koniec roku 1981 podjęli działania zmieniające ich dochody, co po­większyło dochód do opodatkowania w roku 1982. Wreszcie niektórzy utrzymywali, że skoro dochód nomi­nalny rośnie, zmienia się definicja „bogatego” i „bied­nego”, co oznacza, że prosta analiza danych statystycz­nych grup, o stałych dochodach prowadzi do błędnych wniosków. Chociaż ekonomiści szkoły podażowej uznają większość zarzutów za niecelne lub przesadzone, nie ulega kwestii fakt, iż wnioski wyciągnięto na podstawie obserwacji z jednego roku.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.