WYSOKIE KRAŃCOWE STOPY

Zatem zmniejszenie stóp opodatkowania powinno nie tylko zwiększyć kwoty dochodów zgłaszanych do opodatkowania, ale również całkowity dochód w kraju. Wysokie stopy opodatkowania pociągają za sobą przerzucanie się z dóbr nie dających podstawy do obniżania dochodu do opodat­kowania na dobra takie możliwości dające, ponieważ zakłócona jest relacja względnych cen dóbr. Ludzie kupują towary dając podstawę do zmniejszenia podstawy opodat­kowania, które ich osobiście mniej kosztują, ponieważ część kosztów ponosi społeczeństwo. Ponieważ wysokie krańcowe stopy opodatkowania opóźniają wzrost zdolności produk­cyjnych kraju, wówczas – jak twierdzą ekonomiści podaży – powiększają one inflacyjny skutek wzrostu zasobu pieniądza. Jeżeli MV = PQ, a wielkość Q jest opóźniana, to wzrost M musi być skompensowany głównie wzrostem P. Jeżeli stopy opodatkowania zostaną obniżone, to podaż dóbr wzrośnie szybciej w stosunku do zasobu pieniądza i napięcia inflacyjne będą mniejsze.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.