WYRAŹNE ZMIANY W ROZWOJU

Szczególnie po roku 1970 nastąpiły wyraźne zmiany w ilościowym rozwoju szkół opartych na szkole ośmioletniej. Zmiany te sprowadzają się głównie do dynamicznego rozwoju szkół zawodowych, w tym szkół zawodowo-technicz- nych, kształcących robotników. Na potrzebę rozwijania tych właśnie szkół wskazywał na XXIV Zjeździe KPZR L. I. Breżniew, uznając je „za jedną z najbardziej perspektywicznych dróg realizacji powszechnego kształcenia śred­niego (przy zachowaniu wiodącej roli szkoły ogólnokształcącej)”. Od tego też Zjazdu prze­kształca się stopniowo niematuralne szkoły za­wodowe w pełne średnie szkoły zawodowo- -techniczne, a także rozbudowuje pomaturalne szkoły techniczne, przeznaczone dla robotników dysponujących 10-letnim wykształceniem ogól­nym.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.