WYKRYCIE UPOŚLEDZENIA

Możliwie wczesne wykrycie upośledzenia jest przeważnie warunkiem koniecznym jego sku­tecznego usunięcia. Stąd też władze oświatowe powinny zmierzać do zorganizowania na tere­nie całego kraju odrębnego systemu diagno­stycznego, powiązanego bezpośrednio zarówno z właściwymi szkołami specjalnymi i „normal­nymi”, jak z siecią poradni psychologicznych i i wychowawczych, a także z wyspecjalizowa­nymi placówkami służby zdrowia. Tylko tego rodzaju system, oparty na współpracy specja­listów reprezentujących różne dziedziny teorii i praktyki diagnostycznej, może okazać się pomocny w wykrywaniu, a następnie usuwaniu lub przynajmniej łagodzeniu różnorakich od­chyleń od normy. Z tego punktu widzenia uza­sadnione jest rozszerzenie sieci przyszpitalnych i sanatoryjnych szkół dla dzieci „specjalnej j troski”, które zapewniałyby kuracjuszom j wszechstronną pomoc oraz opiekę lekarską  i psychopedagogiczną.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.