WYDZIAŁY PRZYGOTOWAWCZE

Świadczy o tym między innymi fakt, że zaledwie co trzeci kan­dydat na studia wyższe, rekrutujący się ze szkoły wiejskiej, uzyskuje na egzaminie wyni­ki pozytywne. Ten stan rzeczy sprawił, iż 20 czerwca 1969 roku Komitet Centralny KPZR i Rada Ministrów podjęły uchwałę o organiza­cji wydziałów przygotowawczych przy szkołach wyższych, na które kieruje się przodujących robotników, kołchoźników i zdemobilizowanych żołnierzy, aby ułatwić im dostęp do studiów wyższych. Z pomocy wzmiankowanych wydzia­łów skorzystało w 1977 roku prawie 97 tys. osób, co stanowiło 16,5% licziby miejsc na I ro­ku studiów stacjonarnych we wszystkich uczel­niach wyższych.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.