WYDŁUŻENIE ŻYCIA

Wydłużanie się czasu życia ludzkiego poza dotychczasowe granice aktywności zawodowej. Osiągnięcia nauk medycznych, a także różno­rakie zdobycze socjalne powodują nieustanne powiększanie się grupy ludności przechodzącej w stan spoczynku ze znacznytni jeszcze zasoba­mi sił twórczych. Racjonalne wykorzystanie tych zasobów może mieć duże znaczenie dla gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju, a także — co jest równie istotne — psychicznie cennej aktywizacji sporej grupy ludzi.Przemiany zachodzące w świecie współczes­nym sprawiają, że wychowania nie można już dzisiaj ujmować w kategoriach sztywnych prze­działów instytucjonalnych, jak wychowanie ro­dzinne, szkolne i środowiskowe, ani też nie należy go wiązać z jakimś jednym tylko okre­sem życia człowieka, z dzieciństwem czy mło­dością.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.