WYCHOWANIE ESTETYCZNE

Dekla­racja podżiela punkt widzenia, że istotnym ce­lem tego przedmiotu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do rozumienia dzieł sztuki, do prze­żywania piękna literatury, muzyki, malarstwa i rzeźby, a także wyrobienie w nich podstawo­wych umiejętności estetycznej ekspresji w dzie­dzinie plastyki, muzyki i literatury. Równo­cześnie jednak autorzy Deklaracji sądzą, że w przyszłości wychowanie estetyczne dokonywać się będzie przede wszystkim w czasie zajęć po­zalekcyjnych, a nawet pozaszkolnych, np. w do­mach kultury, pałacach młodzieży, stowarzy­szeniach twórczych itp. Przyczynę takiego roz­wiązania widzą nie tylko w przeciążeniu pla­nów i programów nauczania treściami „typowo szkolnymi”, lecz również w korzystniejszych warunkach, jakimi niejednokrotnie już teraz dysponują różnorakie pozaszkolne placówki wychowania estetycznego.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.