WYCHOWANIE ESTETYCZNE

Dekla­racja podżiela punkt widzenia, że istotnym ce­lem tego przedmiotu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do rozumienia dzieł sztuki, do prze­żywania piękna literatury, muzyki, malarstwa i rzeźby, a także wyrobienie w nich podstawo­wych umiejętności estetycznej ekspresji w dzie­dzinie plastyki, muzyki i literatury. Równo­cześnie jednak autorzy Deklaracji sądzą, że w przyszłości wychowanie estetyczne dokonywać się będzie przede wszystkim w czasie zajęć po­zalekcyjnych, a nawet pozaszkolnych, np. w do­mach kultury, pałacach młodzieży, stowarzy­szeniach twórczych itp. Przyczynę takiego roz­wiązania widzą nie tylko w przeciążeniu pla­nów i programów nauczania treściami „typowo szkolnymi”, lecz również w korzystniejszych warunkach, jakimi niejednokrotnie już teraz dysponują różnorakie pozaszkolne placówki wychowania estetycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.