WYBÓR ZAJĘĆ

Wyboru zajęć fakultatywnych dokonują uczniowie spośród takich przedmiotów, jak drugi język nowożytny, łacina, greka, tzw. ban­ki prób przedprofesjonalnych, zaznajamiające z praktyką zawodową w dziedzinie budownic­twa, przemysłu, handlu i administracji oraz staże przygotowujące do pracy w charakterze robotników kwalifikowanych, techników i urzę­dników. Na podstawie wyników uzyskanych podczas nauki w cyklu orientacji oraz egzaminu skła­danego przed komisją departamentalną absol­wentom kolegium przyznaje się (lub nie) świa­dectwa ukończenia szkoły, średniej, po czym mogą bądź rozpocząć pracę zawodową, bądź kontynuować naukę w liceach ogólnokształcą­cych i technologicznych, zapewniających świa­dectwo dojrzałości lub dyplom technika, liceach zawodowych dla robotników kwalifikowanych albo też na kursach zawodowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.