WYBÓR ZAJĘĆ

Wyboru zajęć fakultatywnych dokonują uczniowie spośród takich przedmiotów, jak drugi język nowożytny, łacina, greka, tzw. ban­ki prób przedprofesjonalnych, zaznajamiające z praktyką zawodową w dziedzinie budownic­twa, przemysłu, handlu i administracji oraz staże przygotowujące do pracy w charakterze robotników kwalifikowanych, techników i urzę­dników. Na podstawie wyników uzyskanych podczas nauki w cyklu orientacji oraz egzaminu skła­danego przed komisją departamentalną absol­wentom kolegium przyznaje się (lub nie) świa­dectwa ukończenia szkoły, średniej, po czym mogą bądź rozpocząć pracę zawodową, bądź kontynuować naukę w liceach ogólnokształcą­cych i technologicznych, zapewniających świa­dectwo dojrzałości lub dyplom technika, liceach zawodowych dla robotników kwalifikowanych albo też na kursach zawodowych.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.