WSPIERANA DZIAŁALNOŚĆ

Dzia­łalność ta bowiem była wielokrotnie wspierana raportami sporadycznie powoływanych komite­tów ekspertów, analizujących treść, metody i organizację pracy dydaktyczno-wychowaw­czej w szkołach różnych typów i szczebli. Takim też celom służy raport Dzieci i ich kształcenie na sgczeblu elementarnym, nazy­wany także Raportem PTowcten.Wywodzi się on, jak czytamy we Wstępie, z tego nurtu ana­liz oświatowych, którego „architektem był W. H. Hadow, współtwórca raportów poświęco­nych oświacie dorosłych (1926), szkolnictwu początkowemu ,(1931) i wychowaniu przedszkol­nemu (1933)”. W sierpniu 1963 roku Edward Boyle, ówczesny minister Edukacji, zalecił Cen­tralnej Radzie ds. Wychowania w Anglii przy­gotowanie „raportu o wszystkich aspektach nauczania początkowego oraz o jego związkach z kształceniem średnim”.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.