UZDOLNIENI UCZNIOWIE

Zakłada się dalej, że uzdolnieni uczniowie pierwiszego roku cyklu przygotowawczego będą mogli przechodzić na drugi rok tego cyklu już po kilku tygodniach obserwacji; zasada „prze­skakiwania” będzie również obowiązywać w pierwszych klasach pozostałych cykli, tzn. ele­mentarnego i średniego. Dlatego też przewidu­je się konieczność poświęcenia pierwszych se­mestrów nauki w drugich klasach tych cykli ! (CE2 i CM2) gruntownemu powtórzeniu mate­riału realizowanego w klasach pierwszych (CEt.  W rezultacie tych zmian niektóre dzieci będą kończyć sześcioletnią szkołę elementarną po pięciu, a nawet — w stosunkowo nielicznych przypadkach — po czterech latach. Głównym zadaniem szkoły elementarnej bę­dzie, jak dotąd, nauka czytania, pisania, racho­wania i rysowania, a także wyrabianie urnie- jętności obserwowania, logicznego myślenia rozwijanie wyobraźni.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.