ULEPSZENIE METOD

Ulepszenie metod i środków pracy dydaktycznej. Ostateczne wy­niki pracy dydaktyczno-wychowawczej powin­no się mierzyć rzeczywiście opanowanymi przez uczniów wiadomościami i umiejętnościa­mi. Z kolei jakość tych wiadomości i umiejęt­ności, a zwłaszcza ich trwałość i operatywność,, zależą od stosowanych przez nauczycieli metod,, form organizacyjnych oraz środków nauczania i wychowania. Z punktu widzenia efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej nie jest za­tem obojętne, czy nauczyciel posługuje się je­dynie tradycyjnymi metodami i środkami prze­kazywania wiedzy, apelującymi głównie do pamięci i myślenia reproduktywnego, czy też i wdraża uczniów do samodzielnej działalności  poznawczej, do zespołowego rozwiązywania problemow.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.