ULEPSZENIE METOD

Ulepszenie metod i środków pracy dydaktycznej. Ostateczne wy­niki pracy dydaktyczno-wychowawczej powin­no się mierzyć rzeczywiście opanowanymi przez uczniów wiadomościami i umiejętnościa­mi. Z kolei jakość tych wiadomości i umiejęt­ności, a zwłaszcza ich trwałość i operatywność,, zależą od stosowanych przez nauczycieli metod,, form organizacyjnych oraz środków nauczania i wychowania. Z punktu widzenia efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej nie jest za­tem obojętne, czy nauczyciel posługuje się je­dynie tradycyjnymi metodami i środkami prze­kazywania wiedzy, apelującymi głównie do pamięci i myślenia reproduktywnego, czy też i wdraża uczniów do samodzielnej działalności  poznawczej, do zespołowego rozwiązywania problemow.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.