UDOSKONALENIE PROCESU

Udoskonalenie procesu selek­cji młodzieży kandydującej na studia wyższe. Obecnie system selekcji młodzieży do szkół wyższych — oparty na egzaminach wstępnych — wywiera niekorzyst­ny wpływ na całe japońskie szkolnictwo. Chcąc ten system ulepszyć, należałoby uczynić jego podstawą następujące składniki:stopnie (oceny) szkolne uzyskane przez kandydata na studia w szkole średniej II stop­nia;wyniki jednolitego dla wszystkich kan­dydatów testu dydaktycznego;wyniki testu psychologicznego, badającego zdolności niezbędne dla podjęcia studiów na wybranym przez kandydata kierunku;wyniki egzaminu wstępnego lub przepro­wadzonej z kandydatem rozmowy. O  przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia po­winny decydować wszystkie wymienione wy­żej elementy, a nie — jak dotychczas — tylko jeden z nich.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.