TE SAME POWODY

Z tych samych powodów konieczne staje się oddzielenie badań naukowych od masowej działalności dydaktycznej w pewnych gałęziach wiedzy. Praktyka bowiem wykazuje, że w niektórych przypadkach łączenie tych dwóch rodzajów działalności odbywa się z wyraźną szkodą dla jednego z nich. Dzieje się tak głów­nie tam, gdzie wchodzą w grę badania bardzo! skomplikowane, absorbujące czas i siły twór-! cze pracowników nauki. Trzecim wreszcie celem jest .zespolenie uczelni wyższych z gospodarką, życiem spo­łecznym i kulturą narodową, przy równoczesnym zapewnieniu im pełnej autonomii i swo­body badań naukowych. Jest to wręcz koniecz­ne dla stworzenia badaniom prowadzonym w uczelniach wyższych właściwych podstaw ma­terialnych, zharmonizowania ich z rzeczywi­stymi potrzebami rozwijającego się społeczeń­stwa japońskiego i badaniami realizowanymi poza murami uczelni wyższych, wreszcie nie­dopuszczenia do ich zdystansowania przez ży­cie.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.