SZKOŁY ZAWODOWE

Obecne kolegia techniczne zostaną prze­kształcone w dwuletnie licea zawodowe, do ktorych będą przyjmowani absolwenci klasy II nowych kolegiów. Licea mają kształcić robot- kwalifikowanych różnych specjalności oraz robotników o szerokim profilu zawodo­wym, dla ktorych przewiduje się późniejsze staże specjalizacyjne w zakładach pracy. Najlepsi uczniowie liceów zawodowych będą mogli ubiegać się o przyjęcie do różnych klas specjalnych liceum ogólnokształcącego i tech­nologicznego w celu zdobycia uprawnień tech­nika.Uzyskiwać się je będzie niejako w dwóch etapach, a więc pod koniec klasy I oraz po ukończeniu klasy końcowej (zerowej). Przed­miotem pierwszego egzaminu będą tematy ob­jęte zajęciami wspólnymi.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.