ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

Uczniowie, którzy pomyślnie złożą egzamin, uzyskują promocję do klatsy końcowej; pozostali, a także ci, którzy me przystąpią do egzaminu, otrzymają dyplo­my ukończenia średniej szkoły ogólnokształcą- Przedmiotem drugiego egzaminu są zagadnie­nia studiowane w klasie końcowej, przy czym warunek jego zaliczenia stanowi uzyskanie po­zytywnych ocen co najmniej z czterech przed­miotów fakultatywnych, w tym trzech z grupy przedmiotów „pogłębionych .Projekt zakłada, że kadra pedagogiczna zre­formowanej szkoły będzie się dzielić na cztery kategorie, a’ mianowicie na nauczycieli szkół elementarnych, nauczycieli kolegiów, nauczy­cieli liceów i nauczycieli klas tzw. kończących (zerowych).

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.