STRUKTURA SZKOLNICTWA

Struktura szkolnictwa. Potrzeby 1 uprzemysłowionego społeczeństwa może zaspo­koić tylko taki system oświaty i wychowania, i w którym wszystkie składające się nań części są ze sobą ściśle powiązane, tworząc całość we- i wnętrznie spójną, przenikniętą jedną integrującą zasadą. Tę właśnie zasadę — głosi raport stanowi zasada ustawiezności kształcenia Ona to bowiem określa zarówno cele, jak treść i organizację pracy dydaktyczno-wychowaw­czej poczynając od przedszkola, a na studiach podyplomowych, kończąc. W społeczeństwie uprzemysłowionym niezbędne jest też ściś­lejsze ^ niż kiedykolwiek dotąd zespolenie wysiłków edukacyjnych rodziny, szkoły, orga­nizacji dziecięcych i młodzieżowych, zakładów pracy, środków masowego przekazu itd., gdyż tylko w ten sposób można skutecznie kształto­wać zamierzone przekonania i postawy, okre­ślone kryteria oceny rzeczywistości, motywy postępowania, wreszcie zainteresowania i po­trzeby intelektualne.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.