STAN I WYPOSAŻENIE SZKÓŁ

Stan i wyposaże­nie szkół, co jest szczególnie istotne w Anglii, gdzie w połowie lat sześćdziesiątych prawie 750 tys. dzieci uczyło się w budynkach wznie­sionych przed 1875 rakiem; zastosowanie no­woczesnych środków dydaktycznych w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej; formy opieki nad dziećmi wybitnie zdolnymi; metody wykrywa­nia i likwidacji skutków tzw. cząstkowych de­ficytów rozwojowych, np. w zakresie słuchu czy wzroku; modernizacja dotychczasowego modelu kształcenia nauczycieli i inne. Raport zamyka następujący cytat z Rozmy­ślań Marka Aureliusza: „Mojemu pradziadowi winien jestem wdzięczność, iż nauczył mnie nie oszczędzać na oświacie”.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.