STAN I WYPOSAŻENIE SZKÓŁ

Stan i wyposaże­nie szkół, co jest szczególnie istotne w Anglii, gdzie w połowie lat sześćdziesiątych prawie 750 tys. dzieci uczyło się w budynkach wznie­sionych przed 1875 rakiem; zastosowanie no­woczesnych środków dydaktycznych w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej; formy opieki nad dziećmi wybitnie zdolnymi; metody wykrywa­nia i likwidacji skutków tzw. cząstkowych de­ficytów rozwojowych, np. w zakresie słuchu czy wzroku; modernizacja dotychczasowego modelu kształcenia nauczycieli i inne. Raport zamyka następujący cytat z Rozmy­ślań Marka Aureliusza: „Mojemu pradziadowi winien jestem wdzięczność, iż nauczył mnie nie oszczędzać na oświacie”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.