SKUTECZNA NAUKA

Czy dzieci uczą się skuteczniej, kiedy są aktywne, czy też słuchając nauczyciela? Co zro­bić, aby podnieść kwalifikacje zawodowe ponad 140 tys. nauczycieli pracujących w Anglii na szczeblu propedeutycznym? Jakie podjąć kroki w celu przywrócenia brytyjskiemu szkolnictwu początkowemu tego szerokiego uznania, jakim cieszyło się kiedyś w świecie? Jak wykorzystać w pracy tego szkolnictwa twórcze doświadcze- niia Danii, Francji, Szwecji, Polski, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Związku Radzieckiego, z którymi członkowie Centralnej Rady zapoznali się podczas wizyt w tych kra­jach? Ogólnie można powiedzieć, że autorzy rapor­tu podjęli trudne dzieło oceny stanu angielskie­go szkolnictwa elementarnego lat sześćdziesią­tych oraz wskazania głównych kierunków jego modernizacji. Zasadniczą wagę przywiązywali przy tym do oparcia owego szkolnictwa na mocnym fundamencie wychowania przedszkol­nego, a także do jak najściślejszego powiązania go z kształceniem średnim.Czy podołali temu dziełu? Próbie udzielenia odpowiedzi na to pytanie poświęcone zostały dalsze stronice niniejszego opracowania.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.