SKUTECZNA NAUKA

Czy dzieci uczą się skuteczniej, kiedy są aktywne, czy też słuchając nauczyciela? Co zro­bić, aby podnieść kwalifikacje zawodowe ponad 140 tys. nauczycieli pracujących w Anglii na szczeblu propedeutycznym? Jakie podjąć kroki w celu przywrócenia brytyjskiemu szkolnictwu początkowemu tego szerokiego uznania, jakim cieszyło się kiedyś w świecie? Jak wykorzystać w pracy tego szkolnictwa twórcze doświadcze- niia Danii, Francji, Szwecji, Polski, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Związku Radzieckiego, z którymi członkowie Centralnej Rady zapoznali się podczas wizyt w tych kra­jach? Ogólnie można powiedzieć, że autorzy rapor­tu podjęli trudne dzieło oceny stanu angielskie­go szkolnictwa elementarnego lat sześćdziesią­tych oraz wskazania głównych kierunków jego modernizacji. Zasadniczą wagę przywiązywali przy tym do oparcia owego szkolnictwa na mocnym fundamencie wychowania przedszkol­nego, a także do jak najściślejszego powiązania go z kształceniem średnim.Czy podołali temu dziełu? Próbie udzielenia odpowiedzi na to pytanie poświęcone zostały dalsze stronice niniejszego opracowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.