ROLA WYCHOWANIA

Jest to ponadto dokument koń­cowy, uwzględniający wyniki dyskusji nad ra­portami cząstkowymi, oraz nadesłane do Cen­tralnej Rady Oświaty i Wychowania opinie i wnioski różnorakich organizacji społecznych, towarzystw naukowych, instytucji samorządo­wych, placówek naukowo-badawczych itd. Raport składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera opis głównych kierunków reformy ‚Ja­pońskiego szkolnictwa, proponowanych przez Centralną Radę Oświaty i Wychowania, druga zalecenia dotyczące przyszłej polityki oświa­towej.Przygotowanie dzieci i młodzieży do życia we współczesnym świecie burzliwych i wielorakich przemian nakłada na szkołę nowe i zarazem niezmiernie ważne zadania. Mówiąc najogól­niej, sprowadzają się one do kształtowania „zin­tegrowanych osobowości”, tzn. osobowości zdol­nych do życia zgodnie z prawami przyrody i społeczeństwa, a także do rozumienia i twór­czego wzbogacania dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.