ROLA OCZEKIWAŃ

Wreszcie oczekiwania odgrywają rolę w kształtowaniu keynesowskiej funkcji popytu na pieniądz.. Jeżeli stopy procentowe spadają, coraz więcej ludzi spodziewa się, że ponownie wzrosną. Utrzymują zasób pieniądza zamiast pożyczać go, ponieważ koszt alternatywny przetrzymywania pieniędzy jest niższy. Wielkość popytu na pieniądz jest zatem ujemnie skorelowana ze stopą procentową. Im niższa stopa procentowa, tym większy popyt na pieniądz. Popyt na pieniądz można przedstawić jako krzywą opadającą jak na.Faktyczna rynkowa stopa procentowa wyznaczona jest przez wielkość zasobów pieniądza i popytu na pieniądz,dla przypomnienia w jaki sposób ustalane są stopy procentowe). Oznacza to, że ilość pieniądza wykreowanego przez Rezerwę Federalną (która określa zasób pieniądza) wchodzi w interakcję z oczekiwa­niami ludzi co do kształtowania się stóp procentowych w przyszłości (co wpływa na ich popyt na pieniądz), i ten proces interakcji wyznacza stopę procentową.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.