REALIZOWANIE TEZY

Innymi słowy, obniżenie podatków z roku 1981 zdaje się z sukcesem realizować zasadniczą tezę lansowaną przez liberalizm w okresie ostatniego półwiecza, mianowicie „sprawied­liwość redystrybutywną”.Wszystko to oczywiście przemawia za wielką debatą podatkową, która teraz rozpoczyna się w Waszyngtonie. Projekty Ministerstwa Skarbu, Kemp — Kastena i Brad­leya — Gephardta utrzymane są nadal w duchu legislacji  przyjętej w roku 1981, dalej obniżając krańcowe stopy opodatkowania, podnoszące stopę zwrotu inwestycji zarówno w kapitał ludzki jak i fizyczny i stymulując wzrost, uczciwość i administracyjną prostotę systemu podatkowego. Dane pochodzące z lat 1981 —1983 wska­zują, że inicjatywy te dają nadzieję na owocne wparcie długookresowej witalności gospodarczej USA.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.