REALIZOWANIE TEZY

Innymi słowy, obniżenie podatków z roku 1981 zdaje się z sukcesem realizować zasadniczą tezę lansowaną przez liberalizm w okresie ostatniego półwiecza, mianowicie „sprawied­liwość redystrybutywną”.Wszystko to oczywiście przemawia za wielką debatą podatkową, która teraz rozpoczyna się w Waszyngtonie. Projekty Ministerstwa Skarbu, Kemp — Kastena i Brad­leya — Gephardta utrzymane są nadal w duchu legislacji  przyjętej w roku 1981, dalej obniżając krańcowe stopy opodatkowania, podnoszące stopę zwrotu inwestycji zarówno w kapitał ludzki jak i fizyczny i stymulując wzrost, uczciwość i administracyjną prostotę systemu podatkowego. Dane pochodzące z lat 1981 —1983 wska­zują, że inicjatywy te dają nadzieję na owocne wparcie długookresowej witalności gospodarczej USA.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.