REALIZACJA ZADAŃ

W realizacji tych zadań szkoła powinna li­czyć na pomoc wszystkich instytucji i przedsię­biorstw państwowych, organizacji społecznych i młodzieżowych, spółdzielni produkcyjnych i związków zawodowych. Celowi temu służy również samokształcenie obywateli organizowa­ne przez uniwersytety ludowe, szkoły pracy komunistycznej, towarzystwa popularnonauko­we, środki masowego przekazu itd. W realizacji wymienionych zadań radzieckie władze oświatowe stosują strategię stałego do­skonalenia, wypróbowaną w toku wieloletniej praktyki. Przedmiotem doskonalenia czyni się głównie plany i programy nauczania, a także ściśle z nimi powiązane pod względem meryto­rycznym i metodycznym podręczniki szkolne.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.