REALIZACJA POSTULATU

Chcąc zrealizować ten postulat, należy przede wszystkim ustalić, jaki zasób wiedzy i umiejętności jest obecnie niezbędny dla wszy­stkich obywateli jako podstawa społecznej i in­dywidualnej egzystencji oraz punkt wyjścia późniejszego kształcenia i samokształcenia. Trzeba przy tym dołożyć starań, aby prace nad nową koncepcją programowo-metodyczną obej­mowały nie tyle poszczególne szczeble kształ­cenia, a nawet — jak dotąd — pojedyncze przedmioty nauki szkolnej, co raczej cały sy­stem zinstytucjonalizowanej działalności dy,dak— tyczno-wychowawczej. Tylko bowiem w ten sposób można będzie uniknąć błędów charakte­ryzujących obecne programy nauczania; m.in.: przeładowania nadmiarem szczegółowych infor­macji, zbędnych powtórzeń tych samych treści,, ignorowania indywidualnych różnic między uczniami, wreszcie traktowania zainteresowań i uzdolnień jako czynników statycznych, nie podlegających zmianom i zamierzonym przez szkołę modyfikacjom.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.