RAPORTY EDUKACYJNE

I jeśli nawet w odpowiedzi na te i podobne głosy krytyki minister Haby podkreśla, że ich przyczyn można się doszukiwać w tym, iż pro­ponowana reforma systemu edukacyjnego wy­przedza trochę swoją epokę, to jednak stwier­dzenie to nie wyjaśnia, jak sądzę, wszystkich wątpliwości. Na tego rodzaju wyjaśnienie trze­ba będzie prawdopodobnie poczekać do czasu poddania nowego projektu reformy egzamino­wi życia.Raporty edukacyjne mają w Wielkiej Bry­tanii, ściślej — w Anglii i Walii, gdyż Szkocja ma odrębny system szkolny, dość już długą i chlubną tradycję. Sięga ona końca ubiegłego stulecia, kiedy to opublikowano raport Komi­tetu Konsultacyjnego w sprawie obowiązku szkolnego (1895) do dzisiaj rzutujący na dzia­łalność brytyjskich władz oświatowych.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.