PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Ponadto zwraca się uwagę, aby w nauczaniu matematyki uwzględ­niano jej niejako podwójną funkcję, wyrażają­cą się z jednej strony w autonomii wewnętrz­nej struktury tego przedmiotu, z drugiej zaś — w szerokim wachlarzu jego zastosowań w nau­kach przyrodniczych, technicznych i społecz­nych. W myśl przedstawionego wyżej założenia, że jed­nym z głównych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie u uczniów umiejętności racjo­nalnego poznawania i przekształcania dostęp­nych im fragmentów rzeczywistości, Deklaracja podkreśla konieczność traktowania procesów poznawczych uczniów w sposób całościowy, nie podzielony na sztucznie wyodrębnione działy tematyczne czy przedmioty.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.