PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Ponadto zwraca się uwagę, aby w nauczaniu matematyki uwzględ­niano jej niejako podwójną funkcję, wyrażają­cą się z jednej strony w autonomii wewnętrz­nej struktury tego przedmiotu, z drugiej zaś — w szerokim wachlarzu jego zastosowań w nau­kach przyrodniczych, technicznych i społecz­nych. W myśl przedstawionego wyżej założenia, że jed­nym z głównych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie u uczniów umiejętności racjo­nalnego poznawania i przekształcania dostęp­nych im fragmentów rzeczywistości, Deklaracja podkreśla konieczność traktowania procesów poznawczych uczniów w sposób całościowy, nie podzielony na sztucznie wyodrębnione działy tematyczne czy przedmioty.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.