PROPONOWANE UJĘCIE

W proponowanym ujęciu kurs ten będzie trwał nie pięć, jak. dotychczas, lecz. sześć lat, przy czym zostanie podzielony na trzy dwuletnie cykle: przygotowawczy (CP), elementarny (CE) i średni (CM). Dzieci będą rozpoczynać naukę w szkole ele­mentarnej w wieku sześciu lat, aczkolwiek nie­wielka część będzie to mogłaczynić także o rok wcześniej. Sprzyjać temu będzie nowy model programowo-metodyczny cyklu przygotowaw­czego, będący czymś pośrednim między obec­nymi programami przedszkola i kursu przygo­towawczego. Oprócz tego zakłada się, że nau­czyciele przyszłego cyklu przygotowawczego będą się dobrze orientować w treści i metodach pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola, a wielu z nich uzyska nawet kwalifikacje uprawniające do (nauczania na obu tych pozio­mach.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.