PROBLEMY I POTRZEBY

Jakie są te problemy i potrzeby? Co należy zrobić, aby zgodnie z nimi zreformować szkol­nictwo podstawowe i średnie?Podejmując próbę odpowiedzi na te pytania, autorzy raportu tak oto formułują główne celę zamierzonej reformy szkolnictwa podstawowe­go i średniego: Wykształcenie podstawowe i średnie sta­nowi wspólną podstawę indywidualnego rozwo­ju wszystkich Japończyków, a także czynnik jednoczący ich pod względem obywatelskim i kulturowym. Należy zatem zapewnić mu moż­liwie najwyższy poziom, uwzględniając zarów­no jednostkowe zainteresowania i potrzeby in­telektualne każdego ucznia, jak i potrzeby spo­łeczeństwa. W tym celu trzeba opracować taki model treściowo-metodyczny wychowania szkol­nego, który z jednej strony odpowiadałby wła­ściwościom poszczególnych okresów rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, z drugiej zaś pozwalał szybko aktualizować programy szkolne, uwalniać je od treści przestarzałych i wprowadzać informacje o najnowszych zdo­byczach nauki, techniki i kultury.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.