PRÓBA SYNTEZY

Podobnie dzieje się ze środkami nauczania. I tutaj więc rację bytu w nauczaniu początko­wym mają zarówno środki nowoczesne, jak i te, które wytrzymały wielowiekową próbę życia i nadal są potrzebne. Rzecz bowiem polega nie tyle na samych środkach, co raczej na tym, czy i jaki czyni się z nich użytek. Tak też ujmują ten problem autorzy raportu, kiedy twierdzą, że dobry nauczyciel potrafi uzyskać godne uwagi wyniki nauczania nawet w szkole słabo wyposażonej w nowoczesne pomoce dy­daktyczne. Trudno odmówić tej tezie słuszno­ści, aczkolwiek nie należałoby czynić z niej ar­gumentu przeciwko wyposażeniu szkół w no­woczesny sprzęt i pomoce szkolne.Formułowane w Wielkiej Brytanii opinie krytyczne, iż pracę wykonaną pod kierunkiem J,P. Plowden oparto na niezbyt mocnym fun­damencie teoretycznym, są niewątpliwie słu­szne.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.