POZYSKANIE DOBRYCH KANDYDATÓW

W celu pozyskania dobrych kandydatów na nauczycieli państwo powinno zapewnić pedago­gom odpowiednie warunki pracy oraz wyna­grodzenie. Rozwój badań nad reformą sy­stemu szkolnego. Chcąc przygotować właściwe podstawy reformy systemu edukacji, należy powołać do życia specjalny ośrodek ba- i dań pedagogicznych, którego zadaniem byłoby inspirowanie, zlecanie i koordynowanie ko­niecznych badań. Musiałyby to być badania o  charakterze interdyscyplinarnym i kompleksowym, skupiające się na takich problemach, ; jak przyspieszony rozwój psychofizyczny dzie­ci i młodzieży; dobór treści nauczania do pro­gramów i podręczników szkolnych; pomiar in­dywidualnych i zbiorowych osiągnięć szkol­nych; rozwój nowoczesnych metod, form orga­nizacyjnych i środków nauczania, ze szczegól­nym uwzględnieniem najnowszych zdobyczy techniki elektronicznej; rola szkoły w środowisku; filozoficzne, psychologiczne, socjologicz­ne i medyczne podstawy kształcenia itp.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.