POSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKIEM

Po drugie, uczniowie powinni umieć posługiwać się językiem ojczystym w sposób logiczny, samodzielny i poprawny w zakresie wszelkich form komunikowania się z innymi osobami władającymi tym językiem; opanować przynaj­mniej jeden język obcy i umieć w krótkim okresie nauczyć się jeszcze drugiego języka; posiadać umiejętność matematycznego myśle­nia i rozwiązywania problemów za pomocą lo­gicznej dedukcji; umieć wyrażać obiektywne opinie o swoim otoczeniu przyrodniczym i spo­łecznym oraz przystosowywać się aktywnie do tego otoczenia; być zdolni do posługiwania się nowymi wiadomościami w sytuacjach praktycz­nych oraz umieć samodzielnie zdobywać te wiadomości nawet po opuszczeniu szkoły; wła­dać naukowymi metodami pracy we wszystkich zakresach własnej aktywności.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.