POSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKIEM

Po drugie, uczniowie powinni umieć posługiwać się językiem ojczystym w sposób logiczny, samodzielny i poprawny w zakresie wszelkich form komunikowania się z innymi osobami władającymi tym językiem; opanować przynaj­mniej jeden język obcy i umieć w krótkim okresie nauczyć się jeszcze drugiego języka; posiadać umiejętność matematycznego myśle­nia i rozwiązywania problemów za pomocą lo­gicznej dedukcji; umieć wyrażać obiektywne opinie o swoim otoczeniu przyrodniczym i spo­łecznym oraz przystosowywać się aktywnie do tego otoczenia; być zdolni do posługiwania się nowymi wiadomościami w sytuacjach praktycz­nych oraz umieć samodzielnie zdobywać te wiadomości nawet po opuszczeniu szkoły; wła­dać naukowymi metodami pracy we wszystkich zakresach własnej aktywności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.