PODNIESIENIE POZIOMU NAUCZANIA

Podniesienie poziomu naucza­nia w szkołach podstawowych j oraz zapewnienie wszystkim dzieciom jednakowych szans kształcenią. W tym celu władze oświatowe oraz powołane do tego placówki naukowo-badawcze powinny opracować jednolite kryteria oceny poziomu nauczania w szkołach podstawowych (elementarnych i średnich I stopnia), modyfi­kując je zarazem stosownie do wprowadzanych zmian planów i programów nauczania.Ze względu na konieczność wyrównania szans oświatowych obywateli Japonii szczegól­ną uwagę należy poświęcić — czytamy w ra­porcie szkołom dla młodzieży pracującej. I Obecnie bowiem system kształcenia nie przy­gotowuje tej młodzieży do stosunkowo czę­stych innowacji organizacyjnych, technicznych i technologicznych, wprowadzanych przez no­woczesne zakłady pracy, a ponadto nie przy­sposabia jej do zmiany wyuczonego zawodu.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.