PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY

Podniesienie jakości pracy nauczycieli i in­nych pracowników pedagogicznych oraz stwo­rzenie warunków niezbędnych dla systematycz­nego doskonalenia ich zawodowych umiejętno­ści.Pełniejsze objęcie młodzieży średnim wy­kształceniem i wzrost poziomu nauczania w wieczorowych i zaocznych szkołach ogólno­kształcących.Starania o wyższą jakość nauczania w szko­łach techniczno-zawodowych dla uzyskania młodych robotników wszechstronnie rozwinię­tych, obeznanych z najnowszą techniką.Podniesienie poziomu teoretycznych i pra­ktycznych umiejętności absolwentów szkół wyższych i średnich szkół specjalnych oraz szersze kształcenie kadr w nowych, przyszło­ściowych dziedzinach nauki i techniki.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.