PODEJMOWANIE STUDIÓW

Motywem podejmowania studiów wyższych nie może być w przyszłości jedynie chęć uzy­skania dyplomu jako swoistego aktu nobilita­cji społecznej, z czym tak często spotykamy się obecnie. W dobie gwałtownego rozwoju techniki i technologii, w epoce szybkich prze­kształceń istniejących form życia społecznego, w czasach rosnącego znaczenia nauki — studia wyższe nie mogą być jedynie wykładnikiem osobistych ambicji, stanowią bowiem jeden z głównych warunków gospodarczego i spo­łecznego postępu. Liczba osób podejmujących studia musi przekroczyć dotychczasowe 20% poszczególnych roczników. Studia wyższe po­winny nadto wykroczyć poza przedziały czasu, w jakich je dotąd zamykano, objąć — w po­staci cyklicznych studiów podyplomowych — całe życie człowieka.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.