PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Postęp, z jakim mamy do czynienia w dziedzinie środkow masowego przekazu, sprawia, iż studia wyzsze można dzisiaj odbywać korzystając z pomocy radia, telewizji, taśm magnetofono­wych, telerekordingu itd. Racjonalne wykorzy­stanie tych właśnie środków pozwoliłoby, jak podkreśla raport, ułatwić dostęp do studiów tym, którzy z nich dotychczas najmniej korzy- stali, a mianowicie ludziom pracy. W przyszłości wskazane byłoby również zorganizowanie międzynarodowego „uniwersyte­tu w eterze , który mógłby się przyczynić do pogłębiema współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej między uczelniami wyższymi rożnych krajów, do udoskonalenia nauki języ­ków obcych, wreszcie do ujednolicenia wy­magań niezbędnych dla uzyskania stopnia ma­gistra czy doktora.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.