PEŁNE WYKSZTAŁCENIE

Tych profesorów będzie obowiązywać 18-godzmny tydzień pracy  godzin dla specjalistów w zakresie przed­miotów artystycznych i technicznych).Nauczyciele z pełnym wykształceniem uni­wersyteckim, którzy ponadto ukończyli roczny kurs pedagogiczny, będą pracować przede wszystkim w „kończącej” klasie liceum ogólno­kształcącego i technologicznego w wymiarze 15 godzin tygodniowo.Nauczyciele szkół elementarnych będą wizy­towani przez inspektorów akademickich. Ewen­tualne odwołania od orzeczeń inspektorów pe­dagogicznych i akademickich będą rozpatrywa­ne przez inspektorów generalnych. Do zadań tych ostatnich należeć będzie ponadto koordy­nacja pracy inspektorów akademickich, a także opracowywanie raportów na temat stanu szkol­nictwa i funkcjonowania administracji szkolnej.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.