OTWARCIE NA DZIECI

Dzięki nim szkoła przyszło­ści stanie się instytucją szeroko otwartą dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a stosowane przez nią formy kształcenia będą bardziej elastyczne od obecnych. Przyczyni się to do dalszego upo­wszechnienia oświaty oraz równoczesnego pod­niesienia jej poziomu. Po trzech latach działalności (1973—1976) wygasł mandat Komisji, której wyniki pracy były przedmiotem powyższego opisu. W lipca 1976 roku powołano do życia nową Komisję do spraw nauczania powszechnego, która jest wspólnym organem Węgierskiej Akademii Nauk i Ministerstwa Oświaty. Bezpośredni udział resortu oświaty w pracy Komisji wska­zuje, iż przechodzi ona od działalności teore­tycznej do poczynań praktycznych, wdrożenio­wych. Na tym też polega różnica między nią a polskim Komitetem Ekspertów. Komitet ten bowiem, jak wiadomo, nie uczestniczył przy podejmowaniu decyzji dotyczących struktural- no-organizacyjnego kształtu reformy szkolnic­twa i nie brał też udziału w pracach zmierza­jących do jej realizacji.

 

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.