OGÓLNE ZASADY EDUKACYJNE

Osiągnięcie scharakteryzowanego wyżej ce­lu, wytyczonego szkolnictwu radzieckiemu, umożliwiają następujące zasady edukacyjne:Równość wszystkich obywateli w zakresie prawa do nauki bez względu na różnice raso­we, narodowe, płci, stosunku do religii i stanu majątkowego.Obowiązek szkolny do 15 roku życia.Państwowy lub społeczny charakter wszystkich instytucji i zakładów prowadzących działalność dydaktyczną.Swoboda wyboru języka nauczania przez mieszkańców poszczególnych republik.Bezpłatność nauczania wraz z rozbudowa­nym systemem pomocy materialnej dla ucz­niów i studentów, obejmującym mieszkanie, wyżywienie, stypendia itp.Jednolitość i drożność nauczania.Jedność nauczania i wychowania komuni­stycznego, współpraca szkoły, rodziny i społe­czeństwa w wychowaniu dzieci i młodzieży.Więź nauczania i wychowania z życiem i praktyką komunistycznego budownictwa.Naukowy charakter wykształcenia, stałe doskonalenie programów nauczania, uzupełnia­nie ich o najnowsze osiągnięcia nauki, techniki i kultury.Humanistyczny charakter nauczania i wy­chowania.Koedukacyjność nauczania.Świecki charakter nauczania i wycho­wania.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.