OGÓLNE ZAŁOŻENIA

To ogólne założenie filozoficzno-pedagogiczne wskazuje, że autorzy raportu ujmują proces  wychowania jako proces rozwoju (education is growth). Świadczą o tym również eksponowane przez nich założenia bardziej | szczegółowe, że: dziecko ma „swoistą naturę”, która rozwija się w sprzyjających okoliczno­ściach; samowychowanie spełnia ogromną rolę w procesie rozwoju; proces poznawania rzeczywistości powinien mieć charakter całościowy i opierać się na samorzutnej aktywności dzieci; nauczyciel musi być jedynie dyskretnym obser­watorem i przewodnikiem, a nie autorytatyw­nym instruktorem; różnice indywidualne mię­dzy dziećmi tego samego wieku są tak duże, iż każde z nich wymaga w szkole odrębnego trak­towania itp.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.