ODPOWIEDZIALNOŚĆ RZĄDU

Rząd ponosi również odpowiedzialność za losy dzieci upo­śledzonych pod względem fizycznym lub psy­chicznym, którym trzeba zapewnić wystarcza­jącą liczbę miejsc w oddzielnych szkołach i za­kładach specjalnych. Do odpowiedzialnej i wy­magającej zazwyczaj wielkiego poświęcenia pracy z tymi dziećmi należy przygotować od­powiednią liczbę wysoko kwalifikowanych nau­czycieli, wyposażając ich zwłaszcza w bogatą wiedzę medyczną i pedagogiczną. Wskazane jest także organizowanie w po­szczególnych szkołach podstawowych i średnich przeznaczonych dla uczniów nie odbiegających od normy odrębnych klas dla dzieci i młodzie­ży z wadami wzroku i słuchu. Jest rzeczą zro­zumiałą, że w tych klasach powinno się stoso­wać metody nauczania uwzględniające te wady oraz zmierzające do ich likwidacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.