ODPOWIEDZIALNOŚĆ RZĄDU

Rząd ponosi również odpowiedzialność za losy dzieci upo­śledzonych pod względem fizycznym lub psy­chicznym, którym trzeba zapewnić wystarcza­jącą liczbę miejsc w oddzielnych szkołach i za­kładach specjalnych. Do odpowiedzialnej i wy­magającej zazwyczaj wielkiego poświęcenia pracy z tymi dziećmi należy przygotować od­powiednią liczbę wysoko kwalifikowanych nau­czycieli, wyposażając ich zwłaszcza w bogatą wiedzę medyczną i pedagogiczną. Wskazane jest także organizowanie w po­szczególnych szkołach podstawowych i średnich przeznaczonych dla uczniów nie odbiegających od normy odrębnych klas dla dzieci i młodzie­ży z wadami wzroku i słuchu. Jest rzeczą zro­zumiałą, że w tych klasach powinno się stoso­wać metody nauczania uwzględniające te wady oraz zmierzające do ich likwidacji.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.