ODDZIELENIE BADAŃ

Oddzielenie badań naukowych od czynności dydaktycznych. Tra­dycyjna dwukierunkowość pracy uczelni wyż­szych, polegająca z jednej strony na prowadze­niu tematycznie wąskich badań przez stosun- I kowo szczupłe zespoły pracowników, z drugiej zaś — na nauczaniu bardzo niekiedy licznych grup studentów, nie zdaje już dzisiaj egzami­nu. Postęp bowiem nauki jest obecnie tak szyb- j ki, iż chcąc utrzymać kontakt z jej najnowszy­mi osiągnięciami nie można — przynajmniej ] w niektórych dziedzinach — tracić ich ani na chwilę z pola widzenia. Dlatego też zacho- dzi potrzeba wyraźniejszego niż dotychczas od- : dzielenia działalności naukowo-badawczej od pracy dydaktycznej o charakterze masowym, z czym wiąże się specjalizacja nauczycieli aka­demickich, ich podział na „badaczy” i „dydak­tyków”.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.