OCENA INNOWACYJNOŚCI

Zanim będziemy mogli ocenić teoretyczną innowacyjność teorii racjonalnych oczekiwań, musimy najpierw zrozumieć rolę oczekiwań, przewidywanych i nieprzewi- dywanych, w tradycyjnej myśli keynesowskiej. Model Keynesa nie pomija oczekiwań. Odgrywają one rolę w określaniu funkcji inwestycji, konsumpcji i funkcji popytu na pieniądz. Oczekiwania co do przyszłej rentowności przedsiębiorstw odgrywają kluczową rolę w ustalaniu położenia i nachylenia krzywej planowanych inwestycji. W teori keynesowskiej wydatki inwestycyjne są ujemnie skorelowane ze stopą procentową. Jeżeli stopa procentowa się obniża — dla przykładu z R2 do Ri . — wydatki inwestycyjne rosną z h do I2. Faktyczne położenie krzywej popytu na inwestycje ID należy od oceny przyszłej rentowności zamierzeń inwestycyjnych, dokonywanej przez przedsiębiorców. Przewidywana stopa zwrotu inwestycji decyduje o tym, czy przedsiębiorstwo zaciągnie pożyczkę według bieżącej stopy procentowej.


Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.