OBOWIĄZEK PAŃSTWA

Obowiązkiem państwa jest stała troska o  podnoszenie poziomu kształcenia w szkolnic­twie podstawowym i -średnim, zapewnienie wszystkim obywatelom równych szans oświa­towych oraz przystosowywanie treści i organi­zacji wychowania szkolnego do zmieniających się potrzeb społecznych. Niezbędnym warun­kiem tego obowiązku jest taka polityka oświa­towa, której podstawę stanowiłyby wieloletnie, perspektywiczne plany rozwoju oświaty i szkol­nictwa różnych typów i szczebli.    poziomie wychowania szkolnego na szczeblu podstawowym i średnim decyduje przede wszystkim nauczyciel. Równocześnie obserwuje się coraz większe trudności w re” krutacji dobrych Onauczycieli dla tego właśnie szczebla. Dlatego też władze powinny dołożyć wszelkich starań, aby poprawić warunki pracy i płacy nauczycieli szkół podstawowych i śred­nich.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.