NIEMIECKI RAPORT

8 czerwca 1970 roku ówczesny kanclerz Re­publiki Federalnej Niemiec, Willy Brandt, przesłał na ręce przewodniczącego Bundestagu Bericht der Bundesregierung zur Bildungspolitik (Raport rządu federalnego o polityce oświatowej). Ten stustronicowy, dokument skła­da się z sześciu części opisujących kolejno: główne założenia modernizacji szkolnictwa, je­go strukturę, zaplecze materialne i naukowo- -badawcze, planowanie oświatowe, przewidy­wane koszty reformy oraz warunki jej urze­czywistnienia. Opis ten poprzedzają Syntetycz­ne omówienie raportu rządu federalnego o po­lityce oświatowej oraz Uwagi wstępne. Obejmuje on, jak czytamy w Syntetycznym omówieniu, dane obrazujące rozwój szkolnic­twa różnych typów i szczebli w Republice Federalnej Niemiec w latach od 1945 do 1970 oraz zestawia je z analogicznymi danymi z in­nych krajów uprzemysłowionych.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.