NAUCZYCIELE I WIZYTATORZY

Nauczycieli szkół elementarnych, rekrutują­cych się spośród maturzystów, kształcić się bę­dzie w departamentalnych szkołach normal­nych, tzn. w zakładach kształcenia nauczycieli. Po dwuletnich studiach przewiduje się roczny staż praktyczny, po którego ukończeniu podej­mować będą pracę w szkołach elementarnych w wymiarze 27 godzin tygodniowo. W kolegiach uczyć będą profesorowie rekru­tujący się spośród nauczycieli o co najmniej 3-letnim stażu pracy i ukończonych studiach uniwersyteckich pierwszego cyklu ogólnego (DEUG — diplome d’etudes universitaires generales). Tygodniowy wymiar pracy dla tych nauczycieli wynosi 21 godzin (23 dla nauczy­cieli przedmiotów artystycznych i technicz­nych).W liceach ogólnokształcących i technologicz­nych zatrudniać się będzie profesorów rekruto­wanych w drodze konkursu spośród osób legi­tymujących się dyplomem DEUG oraz świa­dectwem ukończenia dodatkowych studiów w akademickich ośrodkach kształcenia pedago­gicznego i zawodowego.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.