NAUCZANIE POCZĄTKOWE

Podstawowym celem nauczania początko­wego, jest, jak stwierdza J. P. Plowden: „przy­gotowanie dzieci do życia w szybko zmieniają­cym się społeczeństwie”. Gdy zaś chodzi o cele bardziej szczegółowe, to raport, odwołując się do wyników przeprowadzonej na ten temat ankiety wśród nauczycieli, wymienia kolejno: wszechstronny rozwój dzieci; zapewnienie ucz­niom podstawowych umiejętności praktycznych i teoretycznych w skali „znacznie wykraczają­cej poza ramy tradycyjnych 3-R”, tzn. czyta­nia, pisania i rachowania; wychowanie religijne i społeczno-moralne oraz wychowanie fizyczne. Realizacja tych celów ma się przy tym doko­nywać w sposób, który umożliwiałby pełny rozwój „sił i zdolności dzieci”; wywodził się z ich natury i stale do niej nawiązywał”; za­pewniał uczniom, aby mogli „być sobą”, a więc uwzględniał ich autonomię; a ponadto przyczy­niał się do powstania „atmosfery szczęścia”.

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.