NAJWAŻNIEJSZA CZĘŚĆ

Za najważniejszą uznano część piątą raportu. W niej też sformułowane zostały głów­ne pytania, na które raport miał odpowiedzieć: Czy rzeczywiście można mówić o konflikcie między wychowaniem zmierzającym do za­spokojenia obecnych potrzeb dzieci a wy­chowaniem dla przyszłości? Czy „odkry­wanie” jest lepsze od „przekazywania” wia­domości? Czy metody heurystyczne, stoso­wane wyłącznie, zapewniają dzieciom podsta­wy usystematyzowanej wiedzy? Czy nacisk, jaki od czasu raportów Hadowa kładzie się na indywidualizację nauczania, można uznać za uzasadniony w świetle realizowanej od tamtych lat praktyki szkolnej? Jak powinno się uczyć, aby w ramach nauczania klasowo-lekcyjnego uwzględniać różnice zainteresowań, uzdolnień i rozwoju umysłowego poszczególnych uczniów, wśród których są przecież jednostki bardzo zdolne i niezdolne, pracowite i leniwe, zainte­resowane pracą w szkole i nie interesujące się nią?

Witam! Fajnie, że tu trafiłeś, mam nadzieję, że podobają Ci się treści zamieszczane na moim blogu. Tematyka bloga kręci się wokół biznesu i finansów ponieważ na tym na prawdę dobrze się znam i tych kwestiach mogę się wypowiadać. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane tutaj, to daj jakiś znak w komentarzu lub polub.
Both comments and pings are currently closed.